Archiv akcí

Rok 2024

Jan Šimánek: Lidové pověsti a křesťanství

Jan Šimánek: Lidové pověsti a křesťanství

Místní skupina České křesťanské akademie v Českých Budějovicích si dovoluje srdečně Vás pozvat na přednášku s názvem Lidové pověsti a jejich význam ve vztahu ke křesťanské  kultuře. Tentokrát budeme moci přivítat jihočeského pedagoga, historika a velkého znalce...

Rok 2023

Josef Prokeš: Křest v každodennosti

Josef Prokeš: Křest v každodennosti

Ohlédnutí za akcí Náš letošní cyklus jsme zakončili přednáškou Josefa Prokeše Křest v každodennosti. V upoutávce jsme se zmínili o novém pohledu na známá fakta, každý z nás si odnesl určitě mnoho námětů k přemýšlení. Pokud bychom měli vypíchnout alespoň jednu myšlenku...

Po řece Malši proti proudu času

Po řece Malši proti proudu času

Pozvání k našemu dalšímu setkání v knihovně tentokrát přijal známý historik a archivář – PhDr. Daniel Kovář, vynikající znalec (nejen) Českobudějovicka a okolí, vedoucí českobudějovické pobočky Státního oblastního archivu. V přednášce s názvem Po řece Malši proti...

Ladislav Heryán: O vnitřní svobodě v Kristu

Ladislav Heryán: O vnitřní svobodě v Kristu

Ladislav Heryán v Budějovicích promluvil o svobodě, o vnitřní svobodě v Kristu. Plný sál se zaujetím naslouchal jeho slovům a živá diskuse po přednášce jen potvrdila, že téma posluchače velmi zaujalo. Příjemnou, uvolněnou atmosféru ještě podtrhly známé písně – kytara zkrátka k Ladislavu Heryánovi patří. Zcela jistě se nám dostalo nových podnětů k zamyšlení a snad můžeme říci, že jsme na cestě víry a hledání zase o krůček dál…

Slavnostní mše za město

Slavnostní mše za město

Dovolujeme si vás pozvat na slavnostní mši, která se bude konat v pátek 10. března 2023 v klášterním kostele Obětování Panny Marie. Tuto akci nepořádá Akademie Budějovice – místní skupina České křesťanské akademie.

Psychosociální pomoc při a po hromadných neštěstích

Psychosociální pomoc při a po hromadných neštěstích

Ohlédnutí za akcí Přestože už byl krásný jarní den, kdo přišel na přednášku pana Mgr. Adámka, určitě nelitoval. Téma bylo sice vážné, bohužel jsou ale takové věci součástí života. Dozvěděli jsme se, jak to funguje, dojde-li k nějaké katastrofě, a nutno dodat, že náš...

Rok 2022

Josef Prokeš: Křesťanství v dnešním světě

Josef Prokeš: Křesťanství v dnešním světě

Proč a jak věřit v současné době? Jaký je význam církve? Jaká je podstata křesťanství a jak žít tuto víru v kontextu dnešníhosvěta? Proč se lidé o víru moc nezajímají? Je církev pro ty, kdo hledají duchovní věci, spíše překážkou než pomocí?O těchto a dalších otázkách...

Jak se žilo a slavilo v Českém Krumlově v době barokní

Jak se žilo a slavilo v Českém Krumlově v době barokní

Po dlouhém období pandemie si dovolujeme srdečně vás pozvat na přednášku Dr. phil. Markéty Králové o tom, jak vypadal každodenní život u krumlovských minoritů v 18. století. Chcete vědět, proč si zakládali na krásné hudbě, kvůli které klášter navštěvoval i samotný kníže Schwarzenberg? Přijďte se zaposlouchat do libých tónů baroka a zároveň se dozvědět více o tomto dosud neznámém období českokrumlovských dějin.

Rok 2019

Přednáška Digidetox
Matěj Krejčí
13. května 2019, 18-20 hod., Riegrova 51. České Budějovice
Akci pořádáme společně se Skautským institutem České Budějovice

 

 

Přednáška Kladný přístup k životu
Zdeněk Svoboda, nadační fond Lepší senior
čtvrtek 21. března 2019, 16:00
Jihočeská vědecká knihovna

Pozvánka na přednášku Kladný přístup k životu 

 

Rok 2016

letní semestr 2016
čtvrtek 21. 4. 2016 v 17.00
Magda Kümmelová: I umírání může být krásné, ale jak na to?
Teologická fakultra JU

úterý 22. 3. 2016 v 17.00
Dr. Petr Štica
Institut für Christliche Sozialwissenschaft, KTF
Westfälische Wilhelms-Universität Münster: Cizinec v tvých branách: Aktuální otázky evropské uprchlické politiky z pohledu teologické etiky
TF JU, Kněžská 8, České Budějovice

Rok 2015

čtvrtek 19. 11. 2015 v 17.00
Magda Kümmelová z organizace Modrá pomněnka, z.s.: I umírání může být krásné
učebna 204 TF JU
Kněžská 8, České Budějovice

středa 14. 10. 2015 v 17.00

ThLic. Jaroslav Franc, Th.D. (CMTF UPOl):
Teolog a orientalista Alois Musil (1868-1944) – příspěvek k mezináboženským vztahům křesťanství a islámu
TF JU, Kněžská 8, České Budějovice

Rok 2014

středa 10. 12. 2014 v 10.00
Slavnostní otevření výstavy  u příležitosti 90. narozenin prof. PhDr. Radima Palouše, Dr. h. c. mult.
Ve spolupráci s Pedagogickou sekcí ČKA a místní sekcí ČKA v Českých Budejovicích.
přízemí teologické fakulty JU

čtvrtek 30. 10. 2014 v 17.00
Mgr. Martin Tomešek:
Byl jsem řečníkem v krematoriu… aneb zkušenosti z praxe v pohřební službě a řečnictví
Teologická fakulta
Jihočeské univerzita
Kněžská 8, České Budějovice

středa 15. 10. 2014 v 17.00
P. Dr. Tomáš C. Havel CFSsS
Církev ve CMYKu: obraz církve ve společnosti
Teologická fakulta
Jihočeské univerzita
Kněžská 8, České Budějovice

pátek 10. 10. 2014 v 19.00
Prezentace antologie mladých básníků Hledání a přednáška Magdaleny Živné „Poezie Adama Borziče z náboženského hlediska“
Teologická fakulta
Jihočeské univerzita
Kněžská 8, České Budějovice

středa 16. 4. 2014 v 17.00
PhDr. et Mgr. Robert Huneš: Je eutanázie selháním či řešením problémů současného zdravotnictví? aneb pohled na eutanázii
očima ředitele hospice
Teologická fakulta
Jihočeské univerzity

pondělí 12. 3. 2014 ve 14.00
prof. Ctirad Pospíšil: Zápolení o lidskou důstojnost
Studentský kostel sv.Rodiny,
ul. Karla IV., České Budějovice

úterý 25. 2. 2014 v 10.00
Mgr. Milan Týmal: Ikonoterapie Teologická fakulta
Jihočeské univerzity

pondělí 3. 2. 2014 v 17.00
Prof. Tomáš Halík: Náboženství v postmoderní době
Teologická fakulta
Jihočeské univerzity
Kněžská 8, České Budějovice

Rok 2013

čtvrtek 7. 11. 2013 v 17.00
Doc. Dušan Deák, PhD.: Indický islám z postkoloniálnej perspektívy
Teologická fakulta
v ČB, Kněžská 8
učebna č. 3 (v přízemí)

Dvě přednášky

prof.Dr. Michela N. Ebertze:
pondělí 14. 10. 2013 v 15.00
Jak tikají sociální prostředí
Nahlédnutí do sociologického výzkumu prostředí v Německu

pondělí 14. 10. 2013 v 17.30
Co jsou sociální prostředí – co si myslí, jak cítí a jednají?
Poznatky sociologického výzkumu prostředí pro práci s lidmi
Kněžská 8, České Budějovice
posluchárna č.3 v přízemí

středa 19. 6. 2013 v 17.00
Mgr. Tomáš Avramov: Křesťanská tradice v jižní Indii a jejich soužití s hinduismem
Teologická fakulta
Jihočeské univerzity
Kněžská 8, České Budějovice
posluchárna č.3 v přízemí

středa 29. 5. 2013 v 17.00
Tomáš František Král: Řeckokatolická liturgie – Cyrilometodějská stopa
Teologická fakulta
Jihočeské univerzity
Kněžská 8, České Budějovice
posluchárna č.3 v přízemí

úterý 16. 4. 2013 v 17.00
Křesťanská služba v policii a co to obnáší
Setkání týmu vedeného dr. Michaelem Opatrným nad knihou Východiska a perspektivy duchovní služby u policie.
Teologická fakulta
Jihočeské univerzity
Kněžská 8, České Budějovice
posluchárna č. 3 v přízemí

Rok 2012

středa 21. 11. 2012 v 17.00
Mjr. Mgr. Jiří Laňka: UNRA v Iráku
TF JU, Kněžská 8,
České Budějovice

Přednáška pro veřejnost
čtrvtek 18. 10. 2012 v 17.00
Indií po stopách apoštola Tomáše
Přednášející: Tomáš Král a Tomáš Avramov
(doktorandi Teologické fakulty JU)
učebna č. 204, TF JU, Kněžská 8

čtvrtek 19. 4. 2012 v 17.00
Mgr. Štefan Šrobár, CSc.: Prečo može náboženstvo vyvolávat násilie?

středa 9. 5. 2012 v 10.00
Prof. Dr. Noel Sheth, S.J.:
Nezištná láska v křesťanství a v buddhismu – teologická komparace
učebna č. 112, TF JU, Kněžská 8
Doba trvání přednášky cca 90 minut
Konsekutivní tlumočení zajištěno

Rok 2011

středa 9. 11. 2011
Mgr. Tomáš Veber, Th.D.: Nebyl jen Neumann – jihočeští kněží v cizině v 19. století
Teologická fakulta Jihočeské univerzity, Kněžská 8

Akce přeložena na 29. 11. 2011
Panelová diskuse na téma
TOMÁŠ AKVINSKÝ – VZTAH VÍRY A ROZUMU
Účast v panelové diskusi přislíbili:
Mons. Dominik DUKA, OP, arcibiskup pražský,
prof. Karel SKALICKÝ, Th.D., Teologická fakulta JU,
doc. Tomáš MACHULA, Ph.D.,
Teologická fakulta JU a Filosofický ústav AV ČR,
Daniel HEIDER, Ph.D.,
Teologická fakulta JU a Filosofický ústav AV ČR.“
posluchárna č. 3 na TF JU
(Kněžská 8, České Budějovice)

středa 15. 6. 2011 v 17.00
Mgr. Tomáš Král: Sv. Cyril a Metoděj – život a dílo
posluchárna č. 105 na TF JU
(Kněžská 8, České Budějovice)

Rok 2010

13. 5. 2010 v 17.00
Mgr. Lenka Hanáková: Indie – země protikladů
posluchárna č. 3
v přízemí na TFJU
(Kněžská 8, České Budějovice)

29. 4. 2010 v 17.00
PhDr. Ludmila Ourodová (Národní památkový ústav, ČB): Barokní obrazové cykly vyprávějí o životě světců
posluchárna č. 3 v přízemí na TFJU
(Kněžská 8, České Budějovice)

Rok 2009

středa 9. 12. 2009 v 17.00
Doc. Pavel Hošek, ThD.: Židovsko -křesťanské vztahy: nejnovější vývoj
v posluchárně č. 204
ve druhém patře TFJU
Kněžská 8, České Budějovice

středa 25. 11. 2009 v 17.00
PhDr. Zdeněk Vojtíšek: Současný duchovní život
Teologická fakulta
Jihočeské univerzity
Kněžská 8

Rok 2008

pátek 7. 11. 2008 v 15.00
přednáška Etienna Michelina na téma Apoštolské poslání církve po II. vatikánském koncilu.
Přednáška proběhne
v přízemí v učebně č. 3
na Teologické fakultě JU,
Kněžská 8,
České Budějovice.
Tlumočení přednášky je zajištěno.
pořádají Teologická fakulta
Jihočeské univerzity v ČB,
Karmelitánské nakladatelství
a MS ČKA v Českých Budějovicích

II. vatikánský koncil:
Revoluce nebo obnova v rámci tradice…?!
S pamětníkem koncilu, znalcem koncilního procesu a českým komentátorem konstituce Gaudium et spes
prof. Dr. Karlem Skalickým, Th.D.
bude vést rozhovor Mgr. Michal Opatrný, Dr. theol.
Posluchárna č.3, TF JU,
Kněžská 8 České Budějovice