Co nás čeká a co už máme za sebou?

Rok 2019

Přednáška Digidetox
Matěj Krejčí
13. května 2019, 18-20 hod., Riegrova 51. České Budějovice
Akci pořádáme společně se Skautským institutem České Budějovice

 

 

Přednáška Kladný přístup k životu
Zdeněk Svoboda, nadační fond Lepší senior
čtvrtek 21. března 2019, 16:00
Jihočeská vědecká knihovna

Pozvánka na přednášku Kladný přístup k životu

Pozvánka na přednášku Kladný přístup k životu

 

Rok 2016

letní semestr 2016
čtvrtek 21. 4. 2016 v 17.00
Magda Kümmelová: I umírání může být krásné, ale jak na to?
Teologická fakultra JU

úterý 22. 3. 2016 v 17.00
Dr. Petr Štica
Institut für Christliche Sozialwissenschaft, KTF
Westfälische Wilhelms-Universität Münster: Cizinec v tvých branách: Aktuální otázky evropské uprchlické politiky z pohledu teologické etiky
TF JU, Kněžská 8, České Budějovice

Rok 2015

čtvrtek 19. 11. 2015 v 17.00
Magda Kümmelová z organizace Modrá pomněnka, z.s.: I umírání může být krásné
učebna 204 TF JU
Kněžská 8, České Budějovice

středa 14. 10. 2015 v 17.00

ThLic. Jaroslav Franc, Th.D. (CMTF UPOl):
Teolog a orientalista Alois Musil (1868-1944) – příspěvek k mezináboženským vztahům křesťanství a islámu
TF JU, Kněžská 8, České Budějovice

Rok 2014

středa 10. 12. 2014 v 10.00
Slavnostní otevření výstavy  u příležitosti 90. narozenin prof. PhDr. Radima Palouše, Dr. h. c. mult.
Ve spolupráci s Pedagogickou sekcí ČKA a místní sekcí ČKA v Českých Budejovicích.
přízemí teologické fakulty JU

čtvrtek 30. 10. 2014 v 17.00
Mgr. Martin Tomešek:
Byl jsem řečníkem v krematoriu… aneb zkušenosti z praxe v pohřební službě a řečnictví
Teologická fakulta
Jihočeské univerzita
Kněžská 8, České Budějovice

středa 15. 10. 2014 v 17.00
P. Dr. Tomáš C. Havel CFSsS
Církev ve CMYKu: obraz církve ve společnosti
Teologická fakulta
Jihočeské univerzita
Kněžská 8, České Budějovice

pátek 10. 10. 2014 v 19.00
Prezentace antologie mladých básníků Hledání a přednáška Magdaleny Živné “Poezie Adama Borziče z náboženského hlediska”
Teologická fakulta
Jihočeské univerzita
Kněžská 8, České Budějovice

středa 16. 4. 2014 v 17.00
PhDr. et Mgr. Robert Huneš: Je eutanázie selháním či řešením problémů současného zdravotnictví? aneb pohled na eutanázii
očima ředitele hospice
Teologická fakulta
Jihočeské univerzity

pondělí 12. 3. 2014 ve 14.00
prof. Ctirad Pospíšil: Zápolení o lidskou důstojnost
Studentský kostel sv.Rodiny,
ul. Karla IV., České Budějovice

úterý 25. 2. 2014 v 10.00
Mgr. Milan Týmal: Ikonoterapie Teologická fakulta
Jihočeské univerzity

pondělí 3. 2. 2014 v 17.00
Prof. Tomáš Halík: Náboženství v postmoderní době
Teologická fakulta
Jihočeské univerzity
Kněžská 8, České Budějovice

Rok 2013

čtvrtek 7. 11. 2013 v 17.00
Doc. Dušan Deák, PhD.: Indický islám z postkoloniálnej perspektívy
Teologická fakulta
v ČB, Kněžská 8
učebna č. 3 (v přízemí)

Dvě přednášky

prof.Dr. Michela N. Ebertze:
pondělí 14. 10. 2013 v 15.00
Jak tikají sociální prostředí
Nahlédnutí do sociologického výzkumu prostředí v Německu

pondělí 14. 10. 2013 v 17.30
Co jsou sociální prostředí – co si myslí, jak cítí a jednají?
Poznatky sociologického výzkumu prostředí pro práci s lidmi
Kněžská 8, České Budějovice
posluchárna č.3 v přízemí

středa 19. 6. 2013 v 17.00
Mgr. Tomáš Avramov: Křesťanská tradice v jižní Indii a jejich soužití s hinduismem
Teologická fakulta
Jihočeské univerzity
Kněžská 8, České Budějovice
posluchárna č.3 v přízemí

středa 29. 5. 2013 v 17.00
Tomáš František Král: Řeckokatolická liturgie – Cyrilometodějská stopa
Teologická fakulta
Jihočeské univerzity
Kněžská 8, České Budějovice
posluchárna č.3 v přízemí

úterý 16. 4. 2013 v 17.00
Křesťanská služba v policii a co to obnáší
Setkání týmu vedeného dr. Michaelem Opatrným nad knihou Východiska a perspektivy duchovní služby u policie.
Teologická fakulta
Jihočeské univerzity
Kněžská 8, České Budějovice
posluchárna č. 3 v přízemí

Rok 2012

středa 21. 11. 2012 v 17.00
Mjr. Mgr. Jiří Laňka: UNRA v Iráku
TF JU, Kněžská 8,
České Budějovice

Přednáška pro veřejnost
čtrvtek 18. 10. 2012 v 17.00
Indií po stopách apoštola Tomáše
Přednášející: Tomáš Král a Tomáš Avramov
(doktorandi Teologické fakulty JU)
učebna č. 204, TF JU, Kněžská 8

čtvrtek 19. 4. 2012 v 17.00
Mgr. Štefan Šrobár, CSc.: Prečo može náboženstvo vyvolávat násilie?

středa 9. 5. 2012 v 10.00
Prof. Dr. Noel Sheth, S.J.:
Nezištná láska v křesťanství a v buddhismu – teologická komparace
učebna č. 112, TF JU, Kněžská 8
Doba trvání přednášky cca 90 minut
Konsekutivní tlumočení zajištěno

Rok 2011

středa 9. 11. 2011
Mgr. Tomáš Veber, Th.D.: Nebyl jen Neumann – jihočeští kněží v cizině v 19. století
Teologická fakulta Jihočeské univerzity, Kněžská 8

Akce přeložena na 29. 11. 2011
Panelová diskuse na téma
TOMÁŠ AKVINSKÝ – VZTAH VÍRY A ROZUMU
Účast v panelové diskusi přislíbili:
Mons. Dominik DUKA, OP, arcibiskup pražský,
prof. Karel SKALICKÝ, Th.D., Teologická fakulta JU,
doc. Tomáš MACHULA, Ph.D.,
Teologická fakulta JU a Filosofický ústav AV ČR,
Daniel HEIDER, Ph.D.,
Teologická fakulta JU a Filosofický ústav AV ČR.”
posluchárna č. 3 na TF JU
(Kněžská 8, České Budějovice)

středa 15. 6. 2011 v 17.00
Mgr. Tomáš Král: Sv. Cyril a Metoděj – život a dílo
posluchárna č. 105 na TF JU
(Kněžská 8, České Budějovice)

Rok 2010

13. 5. 2010 v 17.00
Mgr. Lenka Hanáková: Indie – země protikladů
posluchárna č. 3
v přízemí na TFJU
(Kněžská 8, České Budějovice)

29. 4. 2010 v 17.00
PhDr. Ludmila Ourodová (Národní památkový ústav, ČB): Barokní obrazové cykly vyprávějí o životě světců
posluchárna č. 3 v přízemí na TFJU
(Kněžská 8, České Budějovice)

Rok 2009

středa 9. 12. 2009 v 17.00
Doc. Pavel Hošek, ThD.: Židovsko -křesťanské vztahy: nejnovější vývoj
v posluchárně č. 204
ve druhém patře TFJU
Kněžská 8, České Budějovice

středa 25. 11. 2009 v 17.00
PhDr. Zdeněk Vojtíšek: Současný duchovní život
Teologická fakulta
Jihočeské univerzity
Kněžská 8

Rok 2008

pátek 7. 11. 2008 v 15.00
přednáška Etienna Michelina na téma Apoštolské poslání církve po II. vatikánském koncilu.
Přednáška proběhne
v přízemí v učebně č. 3
na Teologické fakultě JU,
Kněžská 8,
České Budějovice.
Tlumočení přednášky je zajištěno.
pořádají Teologická fakulta
Jihočeské univerzity v ČB,
Karmelitánské nakladatelství
a MS ČKA v Českých Budějovicích

II. vatikánský koncil:
Revoluce nebo obnova v rámci tradice…?!
S pamětníkem koncilu, znalcem koncilního procesu a českým komentátorem konstituce Gaudium et spes
prof. Dr. Karlem Skalickým, Th.D.
bude vést rozhovor Mgr. Michal Opatrný, Dr. theol.
Posluchárna č.3, TF JU,
Kněžská 8 České Budějovice