Ladislav Heryán: O vnitřní svobodě v Kristu

autor: | Archiv 2023

Jak se žilo a slavilo v Českém Krumlově v době barokní - plakát

Ohlédnutí za akcí

Ladislav Heryán v Budějovicích promluvil o svobodě, o vnitřní svobodě v Kristu. Plný sál se zaujetím naslouchal jeho slovům
a živá diskuse po přednášce jen potvrdila, že téma posluchače velmi zaujalo. Příjemnou, uvolněnou atmosféru ještě podtrhly známé písně – kytara zkrátka k Ladislavu Heryánovi patří. Zcela jistě se nám dostalo nových podnětů k zamyšlení a snad můžeme říci, že jsme na cestě víry a hledání zase o krůček dál…

Pozvánka na akci

Jsme moc rádi, že u nás v Budějovicích budeme moci přivítat oblíbeného římskokatolického kněze, salesiána, vynikajícího biblistu, pedagoga a spisovatele Dr. Ing. Ladislava Heryána, Th.D., SDB.

Vystudovaný stavební inženýr se stal tajně salesiánem. Studia teologie dokončil v emigraci v Římě a po návratu do Čech působil na Teologické fakultě Jihočeské univerzity u nás v Budějovicích, kde přednášel Nový zákon a učil řečtině. Vedl také studentskou komunitu a farnost Suché Vrbné. Od roku 2002 působil v čele salesiánské komunity v Praze Kobylisích.

Nyní učí na Vyšší odborné škole Jabok, přednáší v Institutu ekumenických studií a na Evangelické teologické fakultě UK. Na přednášky vozí kytaru a radostnou zvěst o Božím milosrdenství, bezpodmínečné Boží lásce a svobodě. S kytarou a biblí ho můžete potkat na rockových festivalech. Bůh, kterého nám ukazuje, není přísný soudce, jehož bychom se měli obávat.

Ukazuje, jak číst biblická podobenství, zamýšlí se nad vztahem člověka k Bohu a k bližním, jeho typickými vlastnostmi jsou bezprostřednost a upřímnost. Budějovická přednáška má název O vnitřní svobodě v Kristu. Máme se jistě na co těšit, jste srdečně zváni!