O nás

Akademie Budějovice je místní skupinou České křesťanské akademie.
Jejím prezidentem je prof. Tomáš Halík.

Naše cíle

1.  Spojovat lidi

2. Sdílet skvělé myšlenky

3. Měnit se k lepšímu

Hledáme svěží myšlenky pro svěží změny. Toho se snažíme dosáhnout pořádáním akcí, přednášek a setkání.

Jsme místní skupina České křesťanské akademie. Aktivně působíme od počátku 90. let dvacátého století.

Přijímáme nové členy, jsme otevřeni novým nápadům a nabídkám spolupráce.

česká křesťanská akademie

Česká křesťanská akademie, z.s. je nezávislým sdružením lidí, kteří chtějí kultivovat kulturní  a morální hodnoty v naší společnosti a rozvíjet mezilidskou vzájemnost v křesťanském duchu, s důrazem na hodnoty svobody, vědění a otevřenosti.

Jde o nestátní, neziskovou a nadstranickou platformu, která sídlí v pražském emauzském klášteře a jejímž prezidentem je t. č. prof. Tomáš Halík. Česká křesťanská akademie má pobočky v mnoha městech České republiky, které se profilují samostatně a podle místního svérázu. Více o ČKA najdete na www.krestanskaakademie.cz.

Místní skupinu České křesťanské akademie vedl jako první předseda prof. RNDr. Karel Beneš. Zároveň působil dokonce jako člen presidia celé akademie. Druhým předsedou byl Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Na jaře 2018 převzal vedení skupiny Ing. Jan Petrtyl, Ph.D.