Psychosociální pomoc při a po hromadných neštěstích

autor: | Archiv 2023

Jak se žilo a slavilo v Českém Krumlově v době barokní - plakát

Ohlédnutí za akcí

Přestože už byl krásný jarní den, kdo přišel na přednášku pana Mgr. Adámka, určitě nelitoval. Téma bylo sice vážné, bohužel jsou ale takové věci součástí života. Dozvěděli jsme se, jak to funguje, dojde-li k nějaké katastrofě, a nutno dodat, že náš záchranný systém je zorganizován víc než dobře.

Můžeme být hrdí na to, jak tyto složky pracují a jak je vše propracováno do posledního detailu. Diskuse ukázala, že dané téma posluchače opravdu zajímá, a myslím, že jsme si všichni odnesli mnoho užitečného. Moc děkujeme za perfektní, srozumitelný výklad a hlavně za pomoc tam, kde je jí tolik potřeba.

Pozvánka na akci

Přejeme si žít ve světě bez neštěstí, válek a katastrof. Realita je často bohužel jiná. Různá neštěstí se nám nevyhýbají a jsme konfrontováni s dopady válečných konfliktů, přírodních katastrof či jiných ničivých vlivů postihujících větší či menší počty obyvatel. Pohromy většinou přicházejí bez možnosti preventivních opatření a zasahují obvykle velké množství obyvatel. Dochází k materiálním škodám a rovněž k těžké traumatizaci lidí. Co v takových situacích dělat? O systému poskytování krátkodobé psychosociální pomoci po takto mimořádných událostech bude hovořit člověk nad jiné povolaný – psycholog Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, krizový intervent a koordinátor krátkodobé psychosociální pomoci, terapeut, externí učitel Tf a ZSF JU a učitel nedělní školy sboru Českobratrské církve evangelické – Mgr. Tomáš Adámek.  Dozvíme se, jak funguje IZS, jak pomáhají neziskové organizace, samospráva a obecně občanská společnost. Seznámíme se také s konceptem Asistenčního centra pomoci pro hromadné poskytování psychosociální pomoci početným skupinám psychicky i sociálně zasažených obyvatel. Na příkladech zásahů při ničivém rornádu na Moravě v r. 2021 nebo zvládání dopadů ukrajinské uprchlické krize v Jihočeském kraji uvidíme, jak se jednotlivé instituce snaží snižovat míru psychického zasažení a psychické traumatizace po takovýchto náročných událostech.

Přednášející: Mgr. Tomáš Adámek

Vystudoval jednooborovou psychologii na Masarykově Univerzitě v Brně. Během studia strávil 2 semestry na Albert-Ludwigs Universität ve Freiburgu im Breisgau (SRN). 8 let působil v komerčním sektoru na různých pozicích v personalistice. Od roku 2014 slouží jako psycholog Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (HZS JčK), od roku 2018 k tomu externě vyučuje na Teologické fakultě Jihočeské univerzity a od roku 2021 ještě za Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity. Je koordinátorem týmu posttraumatické péče HZS JčK, věnuje se zásahové činnsoti jako krizový intervent a koordinátor krátkodobé psychosociální pomoci. Působí rovněž jako systemicky orientovaný terapeut, od roku 2021 se specializuje na existenciálně terapeuticky a logoterapeuticky zaměřenou traumaterapii. V roce 2022 absolovoval výcvik Emoční první pomoci u izraelské lektory Dr. Cathy Lawi. U HZS JčK se rovněž věnuje diagnostické činnosti u kandidátů na hasiče, strojníky řídící hasičská auta „pod majáky“ a na velitelské pozice. Je členem farního sboru Českobratrské církve evangelické, kde působí i jako učitel nedělní školy.