Josef Prokeš: Křesťanství v dnešním světě

autor: | Srp 29, 2022 | Archiv 2022

Proč a jak věřit v současné době? Jaký je význam církve? Jaká je podstata křesťanství a jak žít tuto víru v kontextu dnešního
světa? Proč se lidé o víru moc nezajímají? Je církev pro ty, kdo hledají duchovní věci, spíše překážkou než pomocí?
O těchto a dalších otázkách bude hovořit a diskutovat kněz, skaut, horolezec a spisovatel Josef Prokeš.

Ohlédnutí za akcí

V anotaci k přednášce bylo načrtnuto základní téma – jak žít křesťanství v dnešním světě, jakou má roli a co přináší církev. Velké množství posluchačů potvrdilo, že jsou to otázky pro současného člověka velmi důležité. Josef Prokeš své myšlenky dokládal konkrétními příklady i velmi osobními komentáři, a přinesl tak mnoho podnětů k zamyšlení. O tom, že dané téma je aktuální, svědčila i živá diskuse, která následovala.

Zůstalo ještě mnoho otázek k promýšlení, proto budeme velmi rádi, když se s Josefem Prokešem opět někdy potkáme.

5. října 2022, 18:30, Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1, České Budějovice

Josef Prokeš – bývalý spirituál Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích – je oblíbeným knězem a duchovním doprovázejícím, jehož myšlenky zaujmou nejen věřící. Přináší radost z evangelia do života, zajímá se o mezilidské vztahy, má schopnost naslouchat a nesoudit. Otevřeně hovoří o závažných tématech, která hlouběji promýšlí. Ve svých úvahách vychází z důkladného vzdělání i ze své bohaté pastorační praxe. Jak chápat víru ukazuje i jeho kniha krátkých výstižných textů Pán se stará.

Jak se žilo a slavilo v Českém Krumlově v době barokní - plakát