Vše nejlepší do roku 2021

autor: | Pro 21, 2020 | Blog

Přejeme vám všem spokojené Vánoce a do nového roku vše dobré, pevné zdraví, Boží požehnání. Snad se brzy budeme moci opět setkávat na akcích, které kvůli pandemii nemohly být realizovány.

Letošní rok byl dobou velmi komplikovanou, mnohým z nás přinesl těžké zkoušky. Byl to ale i čas příležitostí k usebrání, k přemýšlení o základních hodnotách, o tom, co je opravdu podstatné a bez čeho se naopak obejdeme. Mohli jsme být také více spolu, někdy bylo potřeba se tomu znovu učit… Možná jsme zjistili, že máme osamělého souseda, který něco potřebuje a o kterém jsme dřív ani nevěděli. Měli jsme čas uklidit svůj dům i své nitro. Říká se, že krize je vždy příležitostí ke změně. Přejme si tedy, abychom to, čemu jsme se mohli znovu naučit, bylo dobře využito. Abychom nezapomněli, že naše děti potřebují spíš než nový mobil náš čas, abychom nezapomněli, kde bydlí naši staří rodiče, abychom nezapomněli žasnout na procházce přírodou…