Společný jmenovatel našich akcí: Změna

Milí přátelé, právě pilně pracujeme na programu druhé poloviny roku 2018. Jednáme s přednášejícími o tématech a časových možnostech. To, co bude všechny akce spojovat, je změna.

Praktický život

Je mimořádně zajímavé – a v praktickém životě důležité, že i malé změny mohou mít zásadní dopady. O čem hovoříme? Například o tom, jak zařídit, abychom už nikdy neztratili klíče. Nebo jak už nikdy nezapomenout na nic důležitého. Oba tyto případy můžeme zařadit do „problémů běžného dne“.

Duchovní život

Zejména v poslední době se setkávám s lidmi, kteří čím dál tím více mají pocit, že nic nemá smysl a nejlepší by bylo žít někde jinde. Při pohledu na politickou scénu ztrácejí veškeré iluze a naděje. Nejčastěji to jsou lidé, kteří v životě měli šanci podívat se do zahraničí – a vidět, že společnost může fungovat výrazně lépe (a spokojeněji).

A právě zde se dostáváme k mimořádně zajímavému otázce: Co mám jako jedinec dělat, abych se ze světa kolem sebe nezbláznil/a? Média jsou plná katastrof a špatných zpráv, pozitiva jako by snad ani neexistovala. Ale skutečnost je poněkud jiná. Jde jen o to, kam zaměřujeme svou pozornost.

Napněme síly správným směrem

A právě o to nám jako Akademii Budějovice jde: Společně nalézat témata a návody, které nám umožní s relativně malým úsilím dosáhnout výrazných a pozitivních změn. Těšíme se s vámi na viděnou na našich akcích. Program zveřejníme co nevidět!