Není všechno špatně, ani v době koronavirové…

autor: | Říj 20, 2020 | Blog

Žijeme ve zvláštní době. Doléhá na nás strach a nejistota. Dostáváme různé (většinou protichůdné) informace. Je tu COVID. I za normálních okolností si stále na něco stěžujeme. Věci nefungují, jak by měly, lidé špatně pracují, nebo naopak práci nemají, stále něco nejde, a pokud ano, pak s obtížemi. Staří a nemocní jsou problémem. Jsme k sobě lhostejní. Existuje ale místo, kde toto neplatí. 

I v době „koronavirové“ se lidé rodí i umírají. Narození člověka bývá velkou radostí, odchod z tohoto světa oplakáváme. S blížícím se obdobím, kdy vzpomínáme na všechny, kdo tu s námi již nejsou, možná víc než jindy o těchto věcech přemýšlíme. A mnozí z nás těžko nalézají něco radostného. Pro povzbuzení snad následujících pár řádek: Existuje zařízení, kde se lidé nemračí. A všechno jde, dokonce s úsměvem. Člověk se tu necítí být na obtíž, jeden každý je tu důležitý. Dokud má dost sil, je pro něho připraveno mnoho aktivit, když síly ubývají, péče je přizpůsobena aktuálnímu stavu. Péče nejen materiální, ale i duchovní a duševní. I konec pozemské cesty probíhá důstojně a citlivě.  Není to příběh z jiného světa, takto se o své klienty starají v Domově důchodců v Horní Plané. Je to velmi povzbuzující příklad služby člověku. Děkujeme. Děláte svět lepším.